Privacyverklaring

Privacy

Op de website van de Nieuwegeinse Golfclub worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Nieuwegeinse Golfclub gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

De privacy beleid van de Nieuwegeinse Golfclub omvat echter veel meer dan hoe wij omgaan met de gegevens die via de website worden verzameld..

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we een nieuw Privacy Beleid Document opgesteld. In dit document beschrijven wij het beleid dat zoals dat door de Nieuwegeinse Golfclub in het kader van deze nieuwe wetgeving zal worden uitgevoerd. In dit document geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Klik op de link hieronder om het document te opnenen.

Privacy Beleid Nieuwegeinse Golfclub

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door De Nieuwegeinse Golf Club..
De Nieuwegeinse Golf Club zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. De Nieuwegeinse Golf Clubdoet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. De Nieuwegeinse Golf Club is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van De Nieuwegeinse Golf Club. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; Niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van De Nieuwegeinse Golf Club; Misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

© 2024, De Nieuwegeinse Golf Club. Alle rechten voorbehouden.